Behandlingar

Första besöket

Inför första besöket skall ett formulär laddas ner, skrivas ut och tas med. Vid första besöket sker en intervju för att ta reda på din sjukdomshistoria där vi utgår från formuläret som du fyllt i före besöket. Därefter eller vid följande tillfälle sker en undersökning.

Utifrån din sjukdomshistoria och undersökningen sätter vi tillsammans upp mål med behandlingen och en vårdplan.

Klicka här för att läsa mer om första besöket och ladda ner formuläret.

Före och efter ortopedisk operation

Inför din operation och efter operation, post-operativt hjälper vi till med träningsinstruktioner och rehabilitering. Post-operativt är rehabilitering/träning viktigt för ett långsiktigt lyckat operationsresultat.

Geriatrisk rehabilitering

Bedömning, behandling och träning av äldre personer med olika skador och sjukdomar. Fallprevention. Utprovning av hjälpmedel.

Idrottsmedicin

I idrott kan akuta eller överbelastningsskador uppstå på elit eller motionsnivå. Rehabilitering/specifik träning planeras av sjukgymnasten/fysioterapeuten efter en bedömning. Vi har en välutrustad träningslokal på vår klinik för detta ändamål.

Neurologisk rehabilitering

Bedömning, behandling och träning av personer med olika neurologiska skador, sjukdomar, funktionsnedsättningar och/eller yrsel.

Smärta / Akupunktur / TENS

Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka vård. Smärtan kan vara akut eller långvarig.

Akupunktur är en smärtlindrande behandlingsform som påverkar kroppens smärthämmande system. Tunna sterila nålar placeras i smärtområdet.

TENS vilket betyder transkutan elektrisk nervstimulering är en smärtlindrande metod utan biverkningar som kan användas vid akut och långvarig smärta.

Träning/Rehabträning

Träning har många positiva effekter och är ofta en del av behandlingen. Hos oss kan du få hjälp av en sjukgymnast/fysioterapeut att erhålla ett anpassat träningsprogram efter dina behov. Det finns möjlighet att fortsätta träna i vår träningslokal på egen hand så snart du klarar övningarna själv.

OMT - Ortopedisk Manuell Terapi

Bedömning och diagnostisering av smärta/nedsatt funktion från skelett, muskler, leder och nerver (Rörelse- och stödjeorganen). Detta sker genom analys av orsak och uppkomst till smärta/nedsatt funktion utifrån ett helhetsperspektiv där sjukgymnasten/fysioterapeuten undersöker och bedömer de aktuella besvären.

Behandlingen utgår från individens förutsättningar. Metoder som används är exempelvis specifikt anpassad träning, rörelsekontroll, ledmobilisering, manipulation, töjning, specifik mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.